NEWS

Latest News !
HAKKIMIZDA

2014 yılından bu yana dünyanın farklı coğrafyalarında din, dil, ırk, millet ayrımı yapmaksızın faaliyet yürüten derneğimiz insani yardım, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında çalışma yapmaktadır. “En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır” ilkesi ile çıktığımız bu yolda ihtiyaç sahibi, mazlum, sıkıntıya uğramış, savaş ve doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş insanlara gerekli insani yardım malzemelerini ulaştırmak için yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz. Bizlere emanet edilen en küçük yardımı bile hak sahibine ulaştırma konusunda adaletli davranmayı prensip haline getirerek, emanetin yerine ulaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsani yardımların yanı sıra bölge insanlarına hizmet verecek okul, yetimhane, aşevi, cami, sağlık ocağı ve kültür merkezi gibi kalıcı eserler inşa ediyoruz. İnsanın sahip olduğu değerlerin yeniden inşası için çalışıyoruz.

DETAY