Vizyon ve Misyonumuz

NEDEN İNSANI İNŞA ?

En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Çünkü bu Dünyayı Dünya yapan şey insandır. Eğitim ise yapılan en büyük yatırımdır. İnsan kendisini geliştirdiği sürece diğer insanların önüne geçer ve o ölçüde başarılı olur. Bir insanın hayatta başarıyı yakalayabilmesi ve kendini geliştirebilmesi eğitim ile mümkündür. Eğitimli insanlar toplum içinde hemen fark edilir.Bu kişilerin hem topluma hem de kendilerine faydası eğitimsiz insanlara oranla daha fazladır. Kişi doğruyu yanlışı eğitim sayesinde öğrenir ve eksiklerini düzelterek daha başarılı, ahlaklı,çalışkan bir birey olma yolunda ilerler. Bu nedenle bizler çocukların, gençlerin, bireylerin sağlıklı eğitim alması için gerekli tüm imkanları sağlamalı ve bu konuda onları bilinçlendirerek daha bilinçli bireylerin yetişmesi için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Çünkü gelecek, çocuklarına iyi eğitim veren toplumların olacaktır. Geleceğimiz olan çocukların doğru şekilde eğitilmesi için uğraşmalı ve böylece aydınlık yarınlara kavuşmayı hedeflemeliyiz.

İnsan, doğası gereği yalnız yaşayamaz. İnsan diğer bireylerle bir arada yaşayan sosyal bir varlıktır ve bu kişiler ile her zaman etkileşim içinde bulunur. Toplumun bireyleri arasında yardımlaşma ve paylaşma davranışı gelişmiş ise, o toplumun fertleri millet olma yolunda ilerliyor demektir. Paylaşma ve yardımlaşma toplumları birbirine yaklaştırarak güzel ilişkiler kurulmasını sağlar. Zor durumda olan birini gördüğümüzde ona yardım etmek, iyi ve düzgün insan olanın şartlarından biridir. Elimizde olan bir şeyi diğer insanlarla da paylaşmak sahip olduğumuz şeylerin çoğalmasını sağlar. İhtiyaç sahibi ve fakir kimseleri belirlemek onları gözetmek, sıkıntılarına yardımcı olmak, geleceğe ümitle bakmalarına katkıda bulunmak hem insani hem de dini bir görevdir.  

 

 MİSYON

Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, doğal afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı hastalanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayırım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmak.

 

VİZYON

Yardıma muhtaç bütün insanların ihtiyaçlarını gidermek ve ''Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur''ilkesine dayanarak bireylerin ahlaklı, dürüst, bilinçli, çalışkan, geleceğe dönük yetiştirilmesini sağlamak ve onları topluma faydalı bireyler haline getirmek.

 

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...